Kristin.

Täpne auditeerimine

Iga kuue aasta järel pannakse Kårstö gaasitöötlustehas seisma põhjalikuks ülevaatuseks. See nõuab planeerimist, teadmisi ja täpsust, et tööd püsiks graafikus ja kõik sujuks plaanipäraselt. Kårstöl on Norra gaasiekspordis märkimisväärne osa, nii et iga viivitus võib olla väga kulukas.

Stavangerist põhjas asuvas Kårstös asub Euroopa suurim gaasitöötlustehas. Tehasel on oluline roll gaasi ja kondensaadi transportimises ning töötlemises. Kårstösse saabub gaas kolme torujuhtme kaudu igapäevaselt Norra mandrilaval paiknevate peamiste tootmispiirkondade 32 gaasiväljalt. Seejärel edastatakse töödeldud maagaas ja kondensaat kahe torujuhtme kaudu Euroopasse. Läbi Kårstö käib 25% Norra Euroopa-suunalisest aastasest maagaasi ekspordimahust. Kårstö suudab vastu võtta 93,7 Sm3 maagaasi. Lisaks võtab see oma torujuhtmest vastu kondensaati ja kergõli. Kårstö tehas koos sisenevate ja väljuvate gaasijuhtmetega kuulub ettevõttele Gassled ja seda käitab Gassco. Tehnilise poole eest vastutab Statoil, kes on välja töötanud ka suurema osa gaasitaristust.

Kårstø March 2015

Alates Kårstö esimese hoone avamisest 1985. aastal on tehas kasvanud viis korda suuremaks. Kogu konstruktsioon koos torujuhtmetega kaalub 650 tonni. Kokku toodetakse aastas 8,3 miljonit vedelgaasi. Tehast haldab riigile kuuluv Gassco ja tehnilise käitamisega tegeleb Statoil. Gaasi transpordisüsteem kuulub Gassledile, mis on ühisettevõte.

Ohutus ennekõike

Gaasitöötlustehases on esmatähtis ohutus. Lisaks 750 töötajale ja 400 tarnijale kehtivatele rangetele ohutusreeglitele on tehases 2300 gaasidetektorit, 750 leegiandurit ja 100 kaameramasti. Samuti tuleb tehast perioodiliselt põhjalikult kontrollida. Iga kuue aasta tagant viib Statoil läbi auditi, mille käigus tehakse tehase tehnilise seisukorra täielik ülevaatus. „Seda võib võrrelda lennukiga. Pärast lendu vaatavad hooldustehnikud lennuki üle ja teevad vajalikud hooldustööd, et lennuk oleks järgmiseks stardiks turvaline ja korras,” ütleb Karl Börje Ask, Statoili insener. „Muidugi on laitmatult töötav süsteem ka majanduslikult otstarbekas, kuid peamine põhjus on ohutus.“

Nõuab hoolikat planeerimist

Auditi kavandamine algab poolteist kuni kaks aastat varem. „Üldiselt kulutame planeerimiseks umbes sama palju aega kui tegelikuks auditiks ja hooldustöödeks,“ ütleb Ask. „See on nagu hiiglasliku pusle kokkupanemine, kusjuures peamist rolli mängib logistika,“ selgitab Ask. „Auditi teostamiseks kulub umbes 86–90 tuhat tundi tööd ja ettevalmistusteks umbes 86 tuhat tundi, nii et pool ajast läheb planeerimisele. Aga see on ka väga tähtis.“ On väga oluline, et töö saaks tehtud ilma ootamatute tagasilöökideta. Läbi tuleb mõelda ka lisapersonali majutus ja toitlustus.

Auditi läbiviimiseks sõlmis Statoil lepingu 10 põhitarnija ja 30 alltöövõtjaga. Piirkonnas korraldati ajutine majutus enam kui 400 inimesele ja püstitati toidutelgid. Auditi käigus töötas tehases umbes 1000 inimest. Kõik auditi teostajad peavad läbima ohutuskursuse ja need, kes töötavad tehases kauem kui 14 päeva, vajavad terve päeva pikkust ohutuskoolitust.

Faktid:

Linde võidetud ehitusleping ja saksakeelsed koolitunnid

Linde Engineering võitis lepingu Kårstö esimese hoone projekteerimiseks ja ehitamiseks. See alustas tööd 1985. aastal. Hulk Linde insenere kolis ehitusaastateks Norrasse. Kuna paljud neist võtsid pere endaga kaasa, korraldati lastele eraldi koolitunnid. Et lastel oleks Saksamaale tagasi pöördudes lihtsam kohaneda, toimus oluline osa õppetööst saksa keeles ja saksakeelse õppekava järgi. Norra kooli võeti umbes kakskümmend Saksa inseneride last.

Tehas peab olema täiesti gaasivaba

Kårstö tehas suleti ülevaatuseks ja tehnohoolduseks 27. augustist 15. septembrini. Kogu auditiperioodist oli tehnohoolduseks ette nähtud 10 päeva. On äärmiselt tähtis, et kõik töötlustehase gaasitorud oleksid enne hooldustööde algust süsivesinikest täielikult tühjendatud. Tööde lõpus tuleb need omakorda tühjendada hapnikust, enne kui hakatakse uuesti vastu võtma gaasiväljadelt tulevat gaasi. Torud tühjendatakse gaasist neli päeva enne ja neli päeva pärast hooldustöid. AGA tarnis umbes 1200 tonni vedelat lämmastikku, et gaasijuhtmed enne ja pärast hooldustöid gaasist tühjendada.

„Lisaks 200 m3 statsionaarsele põhimahutile panime töötlustehase ümbruses üles neli täiendavat 40 cm3 lämmastikumahutit ja 10 lisaveokit,” ütleb Kjetil Veidel, rakendusinsener ja Statoili kliendihaldur. „Statoil toodab ka ise lämmastikku, kuid mitte piisavalt, nii et meil oli auditi ajal igapäevaselt kohal kaks lämmastikuautot,“ jätkab Veidel. „Statoilil on AGA suhtes suur usaldus ja meile on antud vaba juurdepääs. Näiteks on meil juhtide jaoks läbipääsuluba ja me hoolitseme ise kõigi tarnete ning tarnetega seotud haldustoimingute eest.“

Kårstø March 2015

Enne auditi algust on oluline kõik torud gaasist tühjendada. Need peavad olema enne hooldustööde algust süsivesinikest täielikult tühjendatud. Seejärel tuleb need omakorda tühjendada hapnikust, enne kui hakatakse uuesti vastu võtma gaasiväljadelt tulevat gaasi.

„Meil on olemas sellise projekti jaoks vajalikud toimingud ja protseduurid. Meie tootmis- ja logistikaosakonnad on sedasorti töö kavandamises väga kogenud ja meie peamine eelis on suur tootmisvõimekus, mille tagavad piirkonna strateegilistes kohtades asuvad arvukad suured õhueraldustehased. Ka meie AGA tehnikutel on selliste projektidega suur kogemus ja nad töötavad tihti 24/7 või saab nad kiirelt välja kutsuda, et klient saaks alati vajaliku gaasitarne. Ka meie tehniline tugi on saadaval ja suudab vajadusel kiirelt tegutseda,“ ütleb Veidel. „Järgmine projekt on Melköya tehase audit 2017. aastal. Selle kavandamine koos logistika ja varustuse läbimõtlemisega võtab kaks aastat,“ lisab ta.

Kiire ja ladus tänu pädevatele spetsialistidele

„Kuna me ei saa endale mingeid viivitusi lubada, pole planeerimine ainus oluline asi. Peame teadma, et saame kõikidele oma tarnijatele kindel olla. Tahame parimat, isegi kui jutt käib ventiilitarnijatest,“ lisab Ask. „Näiteks palkasime kolme gaasipõleti vahetamiseks ronimisekspertide meeskonna ja Molde spetsialistide meeskonna. Süsteem peab gaasipõletite tühjendamise ajaks olema täiesti tühi, kuna need põletatakse välja,“ ütleb Ask. Gaasipõleteid vahetatakse helikopterite abil. Ühe gaasipõleti vahetamiseks kulub umbes pool tundi.

„AGA-l on auditis oluline osa, kuna ilma gaasijuhtmete tühjendamiseks vajaliku lämmastikuta jääks töö seisma. Nii et tarnete täpsus on väga oluline,“ jätkab Ask. „AGA-l on alati olnud asjade üle täielik kontroll ja meil pole kunagi olnud põhjust muretsemiseks või sekkumiseks. Asjaolu, et AGA-l on selliste töödega varasem kogemus, on suureks eeliseks. Igapäevaselt läbib tehast umbes 22 miljoni euro eest gaasi, nii et mis tahes viivitus tooks Norrale kaasa suure kahju,“ võtab Ask teema kokku.

Tekst: Cecilia Rudengren
Foto: Statoil