Ohutus: parimad nõuanded ohutusspetsialistilt

Gaasiga töötamine võib olla üsna ohtlik, kuid õigeid ohutusvõtteid rakendades saab ohtusid vähendada. Palusime ohutusspetsialist Magnus Olssonil jagada soovitusi selle kohta, kuidas käidelda gaase ohutult ja vastutustundlikult.

  1. Jälgige dokumentatsiooni Gaasipaigaldise tehniline dokumentatsioon sisaldab kõige olulisemat teavet seadmete õige kasutamise kohta ja aitab vältida plaaniväliseid tööseisakuid. „Ohutu töö aluseks on vaja täpselt tunda oma seadmestikku, selle lubatud koormust ja piiranguid ning seda, millise töö jaoks on see ette nähtud,“ ütleb Magnus Olsson. Hooldusdokumendid aitavad teil kontrollida, kas süsteem on uus või vana, millal oli selle viimane kapitaalremont ja millal tuleks seda hooldada.
  2. Tehke kindlaks ohutuse seisukohast kõige olulisemad komponendid Tehke nimekiri komponentidest ja osadest, mis on ohutuse tagamiseks kõige olulisemad (nt rõhuregulaatorid või häireseadised), ja tehke alati kõik vajalik, et tagada nende korrasolek. See võib hõlmata ennetava tehnohoolduse kavandamist või regulaarseid ülevaatusi.
  3. Hoidke silma peal potentsiaalsetel leketel Tuvastage oma rajatises kohad või komponendid, mille lekkimine on kõige tõenäolisem. „Kui suure lekkeohuga punktid on tuvastatud, kontrollige neid regulaarselt, tehes seda kas gaasilekke tuvastamise aerosooliga või paigaldades häiresüsteemi. Veenduge, et selliste kohtade ümbruses oleks hea ventilatsioon,“ ütleb Olsson.
  4. Jagage nõuandeid oma meeskonnaga Kui riskianalüüs on tehtud, korraldage oma töötajate ja kolleegidega avatud arutelu, arutades viise protsesside tõhustamiseks või pidevate täiustuste tegemiseks, mis tagaks turvalisema ja parema töökeskkonna.