Gaasiballoonide kvaliteet ja täitmine

AGA gaasiballoonid on täidetaud tänapäevasetele standarditele ning ohutus- ja kvaliteedi regulatsioonidele vastavalt.