100+ katset keemias

Tartu Ülikooli Chemicumi teadlased on filminud ja veebilehele http://www.chemicum.com/ava.htm kogunud “100+ katset keemias”, et selgitada keemia olemust läbi praktiliste audiovisuaalsete katsete. Videoid saab õppeeesmärgil kasutada nii põhikoolides, gümnaasiumides kui ka ülikoolides.

Paljudes katsetes on näha ka erinevate gaasidega tehtud eksperimente – need aitavad tutvustada gaaside omadusi ning ka võimalikke rakendusi.

Näiteks kirjeldab video söe põlemist õhus ja hapnikus, kuidas toodetakse vesiniku-hapniku kütuseelementi või mida saab teha tahke süsinikdioksiidi ehk kuivjääga.